Skip to product information
1 of 2

Adriana Printing Co., Inc.

Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 4

Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 4

Regular price ₱446.00 PHP
Regular price Sale price ₱446.00 PHP
Sale Sold out

ISBN: 978-971-9656-17-3
AUTHOR/S: Susana V. Guinea, Ma. Gilmina G. Sotoya
COPYRIGHT: 2015
PAGES: 260 pages
EDITION: K to 12 Edition (First Edition)

DESCRIPTION:
Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan Series
Ang seryeng ito ay naaayon sa K to 12 Curriculum ng asignaturang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) at Technology and Livelihood Education (TLE) para sa mga mag-aaral sa Baitang 4-6. Ito ay naglalayong magabayan at mapagyaman ang kaalaman ng mga mag-aaral at higit na mapaghusay ang kanilang kasanayan sa iba’t ibang lawak ng EPP upang maging handa sa mga paghamon ng makabagong teknolohiya.

Ang bawat aklat sa seryeng ito ay binubuo ng sumusunod na mga lawak:

  1. ICT at Entrepreneurship
  2. Gawaing Pang-Agrikultura
  3. Gawaing Pantahanan
  4. Sining Pang-Industriya
View full details